Het ouderschap is een prachtig geschenk. We willen graag liefdevolle ouders zijn en ons kind zo goed mogelijk begeleiden op zijn/haar levenspad. Dit verloopt niet altijd vlekkeloos. Misschien heeft je kind moeite met een verhuizing, scheiding of het overlijden van een dierbare? Of vertelt de leerkracht dat het op school niet goed loopt? Laat je kind ineens ander gedrag zien?

Wanneer je kind op moeilijkheden stuit, raakt je dat als ouder. Misschien heb je al van alles geprobeerd om je kind te helpen of heb je juist even geen idee hoe hiermee om te gaan.

Als kindercoach kijk ik graag mee met jou en je kind om te zien wat nodig is om weer vooruit te komen. Samen onderzoeken we waar knelpunten liggen en wat de gewenste verandering is.

Een kindercoachtraject ziet er als volgt uit:

innerkidz creatief kindercoaching

Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we of kindercoaching geschikt is voor je kind en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een intakegesprek bij voorkeur met beide ouders.

Intake

Het intakegesprek kan plaatsvinden in de praktijk of bij jullie thuis. Het is mogelijk dat je kind hierbij aanwezig is maar dit hoeft niet. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd die we gebruiken als leidraad tijdens ons gesprek. We stellen samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering zijn en waar aan gewerkt kan worden.

Coaching

Tijdens de coachingsessies werk ik individueel met je kind. In contact met je kind, kijk en luister ik met aandacht: Wat wil je kind vertellen met zijn/haar gedrag? Wat wil ‘gezien’ worden bij je kind? Hierbij ondersteun ik om gedachten en gedrag zelf positief te beïnvloeden. Spelenderwijs verandert het gedrag en leert je kind nieuwe vaardigheden. Het succes dat je kind wil behalen is het uitgangspunt van de coaching. Jouw hulpvraag en eventueel die van de leerkracht wordt altijd meegenomen waarbij onderzocht wordt wat de relatie is tot die van je kind.

De inhoud van de begeleiding stem ik af op de leeftijd, belevingswereld en interesses van je kind. Dit doen we spelenderwijs d.m.v. gesprekstechnieken, rollenspel, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, visualisaties, muziek en verhalen. Methodieken die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. NLP*, Kids’ Skills*, RET* en EFT*. Ook creatieve werkvormen kunnen worden ingezet zoals tekenen, schilderen, knutselen en kleien.

De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe je kind zich van binnen voelt en over zichzelf denkt. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties die je kind heeft in het gezin, op school, met vriendjes en anderen. Na elke sessie wordt bekeken hoeveel ondersteuning er nog nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van de problematiek, de inzet en ontwikkeling van je kind en jouw betrokkenheid als ouder.

innerkidz kindercoaching materialen

Privacy

Als kindercoach heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou en je kind wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag school gerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met de leerkracht en/of intern begeleider. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Evaluatie

Na 5 sessies volgt een evaluatiegesprek. Dit kan een tussentijds gesprek zijn indien verdere begeleiding gewenst is of een eindgesprek wanneer de vooraf vastgestelde doelen zijn behaald. Tijdens het eindgesprek wordt het groeiproces en de voortgang van je kind besproken en evalueren we het gehele traject. Desgewenst ontvang je als ouder en/of de leerkracht(en) een schriftelijk verslag. Een follow-up moment na een paar maanden behoort ook tot de mogelijkheden.

* Kids’ Skills: een oplossingsgerichte behandelmethode waarbij kinderen problemen leren benaderen als te leren vaardigheden.
* RET (Rationeel Emotieve Therapie): negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten.
* NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren): stimuleren van persoonlijke verandering en zelfinzicht.
* EFT (Emotional Freedom Techniques): krachtige manier om rust in je lichaam en geest te krijgen.