Nog niet overtuigd of heb je vragen?

krijg antwoorden en raak vertrouwd met innerkidz
innerkidz en een wereld vol gelukkige kinderen

Over innerkidz

Wat is innerkidz?

Innerkidz is een online ontwikkelplatform voor kinderen en hun ouders. Kinderen krijgen uitdagende tools aangereikt op diverse gebieden van hun ontwikkeling. We prikkelen hun intrinsieke motivatie zodat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerdoelen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid eigen kwaliteiten en talenten te delen met andere kinderen. Op die manier leren kinderen van en met elkaar vanuit eigen innerlijke wijsheid. Via het ouderaccount volg je de ontwikkeling van je kind en krijg je wekelijks inspiratie om de band met je kind te versterken.

Voor welke leeftijd is het ontwikkelplatform?

Het platform is zo opgebouwd dat kinderen vanaf 8 jaar er goed mee kunnen werken. Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen voldoende zelf reflecteren op hun eigen gevoelens, gedachtes en gedragingen waardoor de opdrachten, oefeningen en tips goed te volgen zijn. Is je kind jonger en wilt hij graag aansluiten? Geen probleem! Houd er dan wel rekening mee dat er meer begeleiding nodig kan zijn bij de tools die we aanreiken. De maximale leeftijd binnen de app is 14 jaar.

Wat kunnen kinderen doen binnen innerkidz?

Op verschillende niveaus wordt je kind gestimuleerd in zijn ontwikkeling: mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel en sociaal. Zo leert je kind over hoofd, hart, lichaam, emoties, zichzelf en anderen. Dit doen we o.a. door creatieve opdrachten, stimulerende oefeningen en inspirerende affirmaties. Kinderen kunnen eigen creaties insturen en over en weer likes geven. Zo worden kinderen nog meer aangemoedigd en positief bekrachtigd. Je kind kan vriendjes maken en chatten in een veilige, beschermde omgeving waarin alleen ouders kunnen meekijken. En er kan gespaard worden voor innercoinz. Met deze munten koop je eigen krachtdieren die kunnen helpen met zelfvertrouwen, rust en kracht.

Wat is het doel van innerkidz?

Binnen het ontwikkelplatform helpen wij kinderen groeien door ze in contact te brengen met hun eigen innerlijke wijsheid. Met ondersteuning en aanmoediging vanuit de omgeving willen we kinderen deze eigenheid laten ervaren en helpen inzetten. Door kinderen uit te dagen op verschillende niveaus, werken ze aan een stevig sociaal-emotioneel fundament. Onze aanpak is daarin coachend van aard, wat een krachtig middel is voor groei en verandering. Het contact met andere kinderen geeft extra steun en vertrouwen bij de uitdagingen die kinderen ervaren in hun ontwikkeling.

Waardoor is innerkidz een aanvulling op onderwijs?

Ons schoolsysteem sluit onvoldoende aan op het potentieel dat elk kind met zich meedraagt. De prestatiedruk, standaard toetsen en het eenzijdig overbrengen van kennis dragen niet bij aan je talenten, verbeeldingskracht en creativiteit. Innerkidz biedt een nieuwe manier van leren zodat elk kind zijn eigen potentie tot bloei kan brengen. Er is alle ruimte om je eigen creaties te laten zien en jezelf te ontdekken. We investeren in het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van kinderen, immers: wanneer een kind weten wil, leert het ook. Daarnaast richten we ons op de gezondheid en het geluk van elk kind door aandacht te geven aan emoties, fysieke activiteiten en ontspannende oefeningen en kinderen te leren over lichaam en geest. Dit reikt veel verder dan cognitief, formeel leren. 

kwaliteiten ontdekken bij innerkidz

Ontwikkeling & resultaat

Hoe ondersteunt innerkidz ontwikkeling van kinderen?

In onze hectische maatschappij wordt er steeds meer van kinderen verwacht. Er wordt  een beroep gedaan op hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en tegelijkertijd komen stressklachten, burn-out en depressie op jonge leeftijd steeds meer voor. Met innerkidz komen we tegemoet aan de behoefte en vraag van kinderen en ouders in deze tijd en dichten we het gat tussen school en hulpverlening. Daarom staan bewustzijnsontwikkeling, autonomie, rust en ontspanning, eigen kracht en verantwoordelijkheid, talentontwikkeling en persoonlijk geluk centraal binnen ons programma.

Is jullie programma pedagogisch verantwoord?

Het platform kent een integratieve en holistische benadering. Hierbij is de basisgedachte dat gedrag en denken, emoties en lichaam, sociale en spirituele kanten met elkaar zijn verbonden. Vanuit deze gedachte zijn diverse stromingen en disciplines bij elkaar gebracht in een samenhangend geheel. Je vindt er theorie en methodieken uit o.a. de cognitieve gedragstherapie, NLP, geweldloos communiceren, ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde, mindfulness en de Indiase geneeskunde.

Is jullie programma wetenschappelijk onderbouwd?

Veel van wat er op het platform aan de orde komt, is in diverse onderzoeken wetenschappelijk bewezen. Deze wetenschappelijke onderbouwing heb je in de praktijk niet direct nodig. Je kunt alle oefeningen en opdrachten eenvoudig zelf en samen met je kind proberen en op die manier vaststellen wat ze wel of niet voor je kunnen betekenen. Voelen welke oefening/opdracht het beste werkt voor jou en je kind, is meer waard dan een wetenschappelijk argument. Het ontbreken van wetenschappelijk bewijs betekent niet dat iets ‘dus’ ook niet werkt. Net zomin als dat wanneer iets wetenschappelijk is bewezen het dan ook waar is. Niet iedere vraag zal door de wetenschap worden beantwoord. Ga zelf op ontdekking en ervaar welke positieve effecten een oefening of opdracht kan hebben.

Wat is het resultaat van het ontwikkelplatform?

Bij innerkidz hebben wij een diep vertrouwen in het potentieel van ieder kind. Daarom is het platform zo ingericht dat er een beroep wordt gedaan op de intrinsieke motivatie en intuïtie van je kind. Door deze twee samen te brengen, is je kind zich bewust van de eigen ontwikkeling. Ook kan je kind dan leerdoelen stellen die hij zelf als betekenisvol en uitdagend ervaart. Wat het effect hiervan zal zijn, is voor ieder kind anders. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van de omstandigheden, de inzet en ontwikkeling van je kind en jouw betrokkenheid als ouder.

Wat kan ik doen bij onvoldoende resultaat?

Wij geloven erin dat alle antwoorden en oplossingen in jezelf te vinden zijn. Wij dagen kinderen uit deze interne hulpbronnen omhoog te halen. Het kan tijd nodig hebben om dit proces verder te internaliseren. Gewenste veranderingen en de bijbehorende resultaten manifesteren zich nou eenmaal als resultaat van een voortgaand proces. Steun en aanmoediging door de omgeving zijn daarbij onmisbaar. Wij kunnen dan ook geen enkel resultaat garanderen. Ouders blijven te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die voortkomen uit ons programma. 

betaling en abonnementen innerkidz

Technische support

Wat kan ik doen als er problemen zijn met de app?

Soms kan het zijn dat de app minder goed functioneert. Hieronder vind je een aantal suggesties die je kunt doorlopen om de problemen te verhelpen:

– Check je Wifi/internet verbinding. Zonder internetverbinding kun je innerkidz niet gebruiken.
– Log uit en daarna weer in.
– Verwijder de app en installeer deze opnieuw.
– Gebruik de laatste versie van de app. Via de Google Play Store en de Appstore kun je zoeken naar updates.
– Check onze regels & weetjes in de app via het Menu. Daar vind je per onderdeel uitgelegd wat het inhoudt en hoe je het kan gebruiken. Mogelijk kom je zo weer een stapje verder.
– Mochten bovenstaande stappen je niet verder helpen, kijk dan bij de overige vragen.

Content van mijn kind is niet zichtbaar, hoe kan dat?

Creaties die door je kind worden ingestuurd, dienen goedgekeurd te worden door jou als ouder. Dit doe je via het ouderaccount bij het desbetreffende kinderprofiel. Wanneer de creatie door jou is goedgekeurd wordt deze direct zichtbaar voor alle gebruikers op het platform. Ondervind je kind andere problemen bij het uploaden van creaties zoals het vastlopen van de app, kijk dan bij de overige vragen.

De app loopt vast of valt uit op Android, wat nu?

Wat vervelend dat de app het niet goed doet. Hieronder vind je een stappenplan om problemen met de app te verhelpen.

1. Kijk of er een update beschikbaar is voor innerkidz en voer deze uit. Verwijder vervolgens de innerkidz app helemaal en installeer deze opnieuw.

2. Is er geen update beschikbaar of helpt het updaten niet? Kijk dan of er voldoende geheugen beschikbaar is op het apparaat en maak indien nodig extra ruimte vrij.

3. Indien dit niet helpt probeer dan het volgende: ga naar Algemene instellingen > Settings > Apps > innerkidz > Opslag. Klik nu op de knop ‘Gegevens wissen’.

Goed om te weten: de gegevens van je account (innercoinz, voortgang en je eigen content) gaan bij alle genoemde stappen niet verloren! Je dient wel opnieuw in te loggen op de innerkidz app.

Heb je na al deze stappen te hebben doorlopen nog steeds problemen? Neem dan contact met ons op via support@innerkidz.nl.

Om je zo goed en snel mogelijk verder te kunnen helpen, ontvangen we graag de volgende informatie:

– Op wat voor apparaat gebruik je innerkidz?
– Welke versie van het besturingssysteem draait op het apparaat?
– Welke versie van de app is geïnstalleerd?
– Loopt de app vast bij specifieke onderdelen? Zo ja, bij welke? Voeg eventueel een screenshot toe van het probleem.

De app loopt vast of valt uit op iOS, wat nu?

Wat vervelend dat de app het niet goed doet. Hieronder vind je een stappenplan om problemen met de app te verhelpen.

1. Kijk of er een update beschikbaar is voor innerkidz en voer deze uit. Verwijder vervolgens de innerkidz app helemaal en installeer deze opnieuw.

2. Is er geen update beschikbaar of helpt het updaten niet? Kijk dan of er voldoende geheugen beschikbaar is op het apparaat en maak indien nodig extra ruimte vrij.

3. Helpt ruimte vrijmaken niet?  Probeer dan het volgende: ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone/iPad-opslag > scroll naar beneden naar de innerkidz app > Ruim op.

Goed om te weten: de gegevens van je account (innercoinz, voortgang en je eigen content) gaan bij alle genoemde stappen niet verloren! Je dient wel opnieuw in te loggen op de innerkidz app.

Heb je na al deze stappen te hebben doorlopen nog steeds problemen? Neem dan contact met ons op via support@innerkidz.nl.

Om je zo goed en snel mogelijk verder te kunnen helpen, ontvangen we graag de volgende informatie:

– Op wat voor apparaat gebruik je innerkidz?
– Welke versie van het besturingssysteem (iOS) draait op het apparaat?
– Welke versie van de app is geïnstalleerd?
– Loopt de app vast bij specifieke onderdelen? Zo ja, bij welke? Voeg eventueel een screenshot toe van het probleem.

”De

Wat vervelend dat de app het niet goed doet. Hieronder vind je een stappenplan om problemen met de app te verhelpen.

1. Kijk of er een update beschikbaar is voor innerkidz en voer deze uit. Verwijder vervolgens de innerkidz app helemaal en installeer deze opnieuw.

2. Is er geen update beschikbaar of helpt het updaten niet? Kijk dan of er voldoende geheugen beschikbaar is op het apparaat en maak indien nodig extra ruimte vrij.

3. Helpt ruimte vrijmaken niet?  Probeer dan het volgende: ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone/iPad-opslag > scroll naar beneden naar de innerkidz app > Ruim op.

Goed om te weten: de gegevens van je account (innercoinz, voortgang en je eigen content) gaan bij alle genoemde stappen niet verloren! Je dient wel opnieuw in te loggen op de innerkidz app.

Heb je na al deze stappen te hebben doorlopen nog steeds problemen? Neem dan contact met ons op via support@innerkidz.nl.

Om je zo goed en snel mogelijk verder te kunnen helpen, ontvangen we graag de volgende informatie:

– Op wat voor apparaat gebruik je innerkidz?
– Welke versie van het besturingssysteem (iOS) draait op het apparaat?
– Welke versie van de app is geïnstalleerd?
– Loopt de app vast bij specifieke onderdelen? Zo ja, bij welke? Voeg eventueel een screenshot toe van het probleem.

veiligheid innerkidz

Veiligheid

Hoe veilig is het online platform?

Binnen innerkidz vinden wij veiligheid heel belangrijk. Innerkidz is vrij van advertenties en reclame en er is altijd toestemming nodig van de ouder voordat content van je kind (denk aan persoonlijk profiel, verhalen, tekeningen, foto’s etc.) wordt gedeeld op het platform. Via het ouderaccount kun je meekijken en volgen wat je kind doet. Ook de berichten die verstuurd en ontvangen worden via de chatfunctie zijn daar in te zien. Iedere gebruiker van het platform wordt gevraagd zich te houden aan onze regels en weetjes die staan beschreven in de app. We raden aan met je kind vooraf in gesprek te gaan om deze door te nemen zodat je kind begrijpt wat je wel en beter niet kunt delen via het platform. Zo is innerkidz een fijne en veilige plek voor iedereen. Mocht er onverhoopt toch belastende informatie zijn gedeeld op het platform, stuur dan een mail naar veiligheid@innerkidz.nl Wij zorgen er dan voor dat de informatie wordt verwijderd.

Krijgt mijn kind geen belastende informatie te zien?

Alle content die je kind wilt insturen dient eerst goedgekeurd te worden door jou als ouder. Pas wanneer deze toestemming is gegeven, wordt de content zichtbaar op het platform voor alle gebruikers. Deze wordt door innerkidz niet eerst gelezen en goedgekeurd. Wel houdt innerkidz het platform in de gaten en zal eventuele belastende informatie melden bij de desbetreffende ouders en het kind. We sturen dan een mail met de reden van de belastende informatie en zullen verzoeken in het vervolg dergelijke content niet meer op het platform te plaatsen. Ook zullen we aangeven dat de content verwijderd wordt van het platform. Al deze informatie is terug te vinden in onze regels en weetjes op het platform. We vragen kinderen en ouders om zich aan deze regels te houden zodat we samen een fijne, veilige omgeving creëren.

Wat mag niet worden gedeeld op het platform?

Het is uitdrukkelijk verboden om de volgende informatie en gegevens te delen op het platform:

  • Privégegevens zoals e-mailadressen, adresgegevens en/of telefoonnummers
  • Foto’s met daarop andere personen dan het kind zelf – zoals vriendjes/vriendinnetjes/familieleden/(on)bekenden die geen toestemming hebben gegeven voor plaatsing – of foto’s waar veel bloot op te zien is zoals een persoon die naakt is of schaars gekleed in ondergoed of zwemkleding
  • Berichten, reacties of content die illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende, intimiderende, beledigende, kwetsende of grove) inhoud bevatten
  • Commerciële inhoud of links naar websites

Als je zelf bovenstaande tegenkomt op het platform, stuur dan een mail naar veiligheid@innerkidz.nl en beschrijf waarom je de content ongepast vindt. Doe dit zo volledig mogelijk zodat we de inhoud goed kunnen beoordelen en – indien noodzakelijk – gepaste actie op kunnen ondernemen. Zie je andere dingen die mogelijk ongepast zijn of tegen de regels ingaan? Stuur dan ook gerust een mail.

Wat gebeurt er met de content van mijn kind?

Wanneer je als ouder de content van je kind goedkeurt en verzendt naar innerkidz, dan geef je innerkidz uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om deze informatie digitaal op te slaan. Zonder dat je hiermee aanspraak maakt op enige (financiële) vergoeding. Indien innerkidz deze informatie wenst te gebruiken en openbaar wilt maken, gebeurt dat nooit zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Denk hierbij aan verbetering van onze diensten en/of producten en voor marketingdoeleinden. Zo kunnen creaties van kinderen ter inspiratie op de website van innerkidz geplaatst worden. Ook kunnen kinderen in het zonnetje gezet worden met hun ideeën, tips en oplossingen. We zullen deze informatie nooit gebruiken indien het de persoon in kwestie mogelijkerwijs zal schaden.

Kan ik content zelf verwijderen die al is geplaatst?

Ja, dit is mogelijk. Wanneer je als ouder eerst toestemming hebt gegeven om content van je kind op het platform te plaatsen, dan kun je deze alsnog  verwijderen. Dit kun je eenvoudig zelf regelen via het ouderaccount bij het desbetreffende kinderprofiel. Kies de content die verwijderd moet worden en klik op ‘niet goedkeuren’. De content is voorgoed weg en dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

Wat doet innerkidz om misbruik te voorkomen?

Om misbruik te voorkomen en aan te pakken heeft innerkidz voorwaarden gesteld aan het online platform. Deze voorwaarden vind je in onze algemene voorwaarden in de app en op de website. Ook zijn er belangrijke regels en weetjes in de app waar iedere gebruiker van het platform zich aan dient te houden. 

ouderbetrokkenheid innerkidz

Ouderbetrokkenheid

Wat biedt het ontwikkelplatform voor ouders?

Onze tools helpen kinderen om (onbewuste) gedachten, gevoelens en gedragingen zichtbaar te maken en eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken. Dit helpt jou als ouder om erachter te komen wat er leeft bij je kind en waar verandering of hulp nodig is. Een breed scala aan informatie en tips kunnen zorgen voor praktische en emotionele steun. Daarnaast is het een leuk en speels avontuur in jouw persoonlijke ontwikkeling. Door mee te doen met de opdrachten en oefeningen kom je dichter bij jezelf. De gezamenlijke opdrachten met je kind versterken je onderlinge band en zorgen voor positieve energie, ontspanning en geluksmomentjes.

Welke rol heb ik als ouder binnen het platform?

Wij hebben een diep vertrouwen in het potentieel van ieder kind. Maar je kind kan het niet helemaal alleen. Jouw hulp en aanmoediging zijn belangrijk om kleine en grote stappen te kunnen zetten in zijn ontwikkeling. Om trouw te blijven aan zichzelf, te luisteren naar zijn intuïtie, zijn hart te volgen en in zichzelf te geloven, heeft je kind een voorbeeld nodig. Dat voorbeeld kun jij zijn. Leg jezelf daarin geen druk op, je kunt het niet fout doen. Jouw liefde, steun en de boodschap: ‘ik ben er voor je wat er ook gebeurt’ is het belangrijkste dat je je kind kunt meegeven. Daar groeit ieder kind van. 

Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden?

Het platform kent een ontwikkelingstool voor kinderen die inzichten geeft in de ontwikkeling van je kind op verschillende niveaus. Het kan als praatstuk tussen jou en je kind dienen om zo informatie omhoog te halen die anders onderbelicht was gebleven. Zo kom je o.a. meer te weten over de veiligheid, gevoelens, weerbaarheid en het zelfvertrouwen van je kind. Laat je kind binnen het platform zoveel mogelijk zelfstandig ontdekken en help waar nodig. Door nabij te zijn en je kind tegelijkertijd de vrijheid te geven om eigen verantwoordelijkheid te nemen, kan je kind vrij verbonden zijn. Met jou, met zichzelf en alle mensen om hem heen.

Mijn kind zit al veel op een scherm, hoe zien jullie dit?

De sociale leeromgeving van innerkidz kan worden gezien als aanvulling op de vrijetijdsbesteding van kinderen. Je kind wordt aangemoedigd om te bewegen, creatief bezig te zijn, samen te werken en naar buiten te gaan. Plezier maken is de basis van leren en staat daarom centraal. Via de digitale weg, maar ook daarbuiten worden kinderen gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van de natuur en hun leefomgeving.

privacy innerkidz

Privacy

Welke info verwerkt innerkidz van mij en mijn kind?

Innerkidz verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden en verbeteren van ons product. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de voor- en achternaam en het e-mailadres van de ouder en optioneel de adresgegevens en telefoonnummer. Van het kind verwerken wij de voornaam, geboortedatum en woonplaats. Je kunt hier meer over lezen in onze privacyverklaring.

Om de ontwikkeling van je kind te kunnen volgen, registreert innerkidz de resultaten van de verschillende ontwikkelingsgebieden in een speciaal daarvoor ontwikkelde tool die elke maand door je kind wordt ingevuld. Daarnaast worden de resultaten die je kind invult, t.a.v. de poll die eens in de zoveel tijd wordt verstuurd, bewaard om de gebruikers van gepaste content te voorzien. Verder wordt alle ingezonden content van je kind opgeslagen en bewaard.

Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt en de persoonsgegevens die jij en/of je kind verstrekken tijdens het gebruik van de app, zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de  toepasselijke privacywet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing.

Wie heeft er toegang tot de persoonlijke gegevens?

Alleen innerkidz heeft toegang tot de persoonlijke gegevens van ouder en kind. Deze klantgegevens worden door innerkidz niet doorgegeven aan externe organisaties of andere bedrijven. Innerkidz maakt wel gebruik van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. In lijn met de AVG wetgeving zijn er overeenkomsten gesloten met deze partijen om de beveiliging van de data te waarborgen.

Wie heeft er toegang tot de content van mijn kind?

Het persoonlijke profiel en alle content van je kind die na toestemming van jou op het platform worden geplaatst, kunnen bekeken worden door iedere gebruiker van innerkidz. Er gelden een aantal uitzonderingen:

  • de chatfunctie, deze is alleen toegankelijk voor ouder en kind waarbij ouders inzage hebben in de verstuurde en ontvangen berichten van hun kind.
  • de gegevens die digitaal worden opgeslagen over de ontwikkeling van je kind (bij ‘mijn ontwikkeling’) worden niet openbaar gemaakt en zijn voor andere gebruikers op het platform niet toegankelijk. Alleen kind, ouder en innerkidz hebben inzage in deze gegevens.
betaling en abonnementen innerkidz

Aanmelden & inloggen

Op welke apparaten werkt innerkidz?

Innerkidz is te gebruiken op een tablet of telefoon.  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de app heb je een recente versie van Android (minimaal 5.0 en hoger) of iOS (minimaal 9.3 en hoger) nodig. Voor oudere modellen kunnen wij helaas niet garanderen dat de innerkidz app optimaal werkt. 

Hoe verloopt het aanmeldproces?

Als ouder download je gratis de app in de Google Play Store of Appstore. Daar maak je een ouderaccount aan om jezelf en je kind(eren) aan te melden. Na het invoeren van jouw gegevens, krijg je een e-mail toegestuurd met een stappenplan en een pincode. Deze pincode voer je eenmalig in om jouw e-mailadres te bevestigen. Laat je kind vervolgens ook de innerkidz app downloaden op zijn eigen apparaat. Zowel ouder als kind gebruiken het e-mailadres en het wachtwoord van de ouder om toegang te krijgen tot de innerkidz app. Je kunt ingelogd blijven op een apparaat naar keuze om innerkidz op elk gewenst moment te kunnen gebruiken.

Moeten beide ouders een ouderaccount aanmaken?

Zodra je de app hebt gedownload maak je per gezin 1 ouderaccount aan. Dit doe je met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Beide ouders gebruiken deze inloggegevens om toegang te krijgen tot het ouderaccount waar alle kinderprofielen aan gekoppeld zijn. Binnen de app wissel je tussen je kinderen om de voortgang te kunnen volgen.

Mijn kind heeft geen eigen apparaat, wat nu?

Als je kind geen eigen tablet of telefoon heeft kunnen julle innerkidz gebuiken op het apparaat van de ouder. Log dan steeds in en uit op 1 apparaat en wissel tussen ‘Ouder’ en ‘Kind’. Zo komt ieder in zijn eigen omgeving.

Hebben kinderen en ouders dezelfde app?

Zowel kinderen als ouders downloaden dezelfde app. Ouders hebben binnen de app een iets andere omgeving met eigen info en tips. Zo kun je jouw kind zo goed mogelijk ondersteunen bij zijn ontwikkeling en vind je er tegelijkertijd inspiratie voor jezelf. Voor het samenspel krijgen jij en je kind wekelijks ieder eigen instructies om het te kunnen spelen. Dat zorgt voor een sterkere band met je kind en een heleboel geluksmomentjes.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet klik je in de app op ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt van ons dan een e-mail met daarin een nieuw wachtwoord. In het ouderaccount bij ‘Account beheren’ kun je vervolgens dit wachtwoord veranderen naar een zelfgekozen wachtwoord.